Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Absolutt ablativ 1

Lag absolutt ablativ med de oppgitte ordene.

(praemium, i n premie) (capio 3 cepi capt. ta, vinne) athleta renidet.
Når premien er vunnet, stråler idrettsmannen


(praemia, iorum n premier) (capio 3 cepi capt. ta, vinne) athletae renident.
Når premiene er vunnet, stråler idrettsmennene


(lyra, ae f lyre) (modulo 1 stemme) musicus canit.
Når han har stemt lyren, spiller musikeren.


(bellum, i n krig) (paro 1 forberede) rex vicinos oppugnat.
Når krigen er forberedt, angriper kongen naboene.


(nupta, ae f brud} (orno 1 pynte) festum incipit.
Når bruden er pyntet, begynner festen.


(occasio,onis f anledning) (invenio 4 inveni invent. å finne) rex vicinos oppugnat.
Når anledningen byr seg, angriper kongen naboene.


(signum, i n tegn) (do 1 dedi dat. å gi) athletae cucurrerunt.
På gitt tegn løp idrettsmennene
.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe