Viator
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Lag betingelser

Sett inn de oppgitte verbene i riktig form.
 1. Si (scio 4 vite),
  (dico 3 si).
  Hvis jeg vet det, sier jeg det.

 2. Si ,
  .
  Hvis jeg skulle vite det, vil jeg si det.

 3. Si omnia (facio 3 gjøre) ut debeo,
  magister (probo 1 gi sin godkjennelse).
  Hvis jeg gjør alt slik jeg skal, gir læreren sin godkjennelse.

 4. Si omnia ut debeo,
  magister .
  Hvis jeg gjorde alt slik jeg skal, ville læreren gi sin godkjennelse.

 5. Si musicus lyram ,
  multo melius (sum være).
  Hvis musikeren hadde stemt lyren, ville det ha vært mye bedre.

 6. Si musicus lyram ,
  multo melius .
  Hvis musikeren stemte lyren, ville det være mye bedre.

 7. Si (vinco 3 vici vict. vinne),
  praemium (reporto 1 ta hjem).
  Hvis vi skulle vinne, vil vi ta hjem premien.

 8. Si (vinco 3 vici vict. vinne),
  praemium .
  Hvis vi vinner, tar vi hjem premien.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe