Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Deponente verb: imperativ

Person mereor 2 DEP
å fortjene
misereor 2 DEP
å ha miskunn
amplexor 1 DEP
å omfavne
miror 1 DEP
å undres
obliviscor 3 DEP
å glemme
proficiscor 3 DEP
å reise ut
ingredior 3 DEP
å gå inn
2 p sg2 p pl
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe