Viator Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Finn bøyningsstammen

Finn bøyningsstammen i de oppgitte substantivene i 3. deklinasjon, slik: regio, ionis f område, bøyningsstamme: region-

  1. ambitio, ionis f valgkamp

  2. virtus, utis f mot

  3. iuvenis, is m ung mann

  4. rex, gis m konge

  5. corpus, oris n legeme

  6. gen pl: consulum konsuler

  7. nom pl: civitates bystater

  8. abl sg: duce leder

  9. akk pl opera verk

  10. dat sg: nationi folkeslag


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe