Viator Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Sett inn gerundium i riktig kasus

navigo 1 seile
jeg skynder meg til havet for å seile
ad mare propero ad ~

navigo 1 seile
kunsten å seile
ars ~

dormio 4 sove
jeg går hjem for å sove
domum redeo ad ~

dormio 4 ta
jeg går hjem for å sove
domum redeo ~ causa
lego 3 lese
vi er opptatt med å lese
occupati sumus in ~

equito 1 ri
mange ungdommer er interessert i ridning
nonnulli iuvenes studiosi sunt ~

equito 1 ri
Cyrus var svært dyktig i ridning
Cyrus peritissimus fuit ~

equito 1 ri
Cyrus viet mye tid til ridning
Cyrus operam magnam dabat ~

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe