Viator
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Gradbøyning 2

Sett inn de oppgitte ordene i riktig bøyningsform.

For å uttrykke enn, bruk quam i 1-2 og 7, og ablativ i 3-4.

 1. Ego (prudens, entis klok) sum quam .
  Jeg er klokere enn du.
 2. Nos (prudens, entis klok) sumus quam .
  Vi er klokere enn dere.
 3. Caesar (felix, icis heldig) (Pompeius, i m Pompeius) fuit.
  Caesar var heldigere enn Pompeius.
 4. Nihil (clarus,a, um klar) (sol, lis m sol) est.
  Ingenting er klarere enn sola.
 5. Mons (altus,a,um høyt) est.
  Fjellet er temmelig høyt.
 6. Mons (altus,a,um høyt) est.
  Fjellet er veldig høyt.
 7. Hoc vinum (bonus,a,um god) est quam (ille,a,ud den der).
  Den vinen her er bedre enn den der.
 8. Hoc vinum (bonus,a,um god) est.
  Denne vinen er den beste.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe