Viator
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Interrogativt pronomen

Sett inn interrogativt pronomen bøyd i riktig tall, kjønn og kasus.

  1. sum? hvem er jeg?
  2. es? hvem er du?
  3. est? hva er det?
  4. dicis? hva sier du?
  5. terras petis? hvilke land søker du?
  6. praemium das? hvem gir du premien?
  7. modo hoc facis? på hvilken måte gjør du dette?
  8. est hic vir? hvem er denne mannen?
  9. thesaurum petis? hvis skatt søker du?
  10. ventis navigatis? med hvilke vinder seiler dere?

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe