Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Bøy verbene i perfektum aktiv (regelmessige innenfor konjugasjon)

(Dette må du kunne for å løse denne oppgava: A verbo - verbets grunnformer)

ambulo 1 spasere

dico 3 si

habeo 2 ha

misceo 2 blande

paro 1 forberede

confligo 3 kræsje

           

clamo 1 rope

fingo 3 forme

audio 4 høre

facio 3 gjøre

censeo 2 mene

flo 1 blåse
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe