Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Perfektum partisipp

Sett inn perfektum partisipp av det oppgitte verbet. Samsvarsbøy med det understrekede ordet.

 1. Cena iam (paro 1 forberede) est.
  Middagen er allerede klar.
 2. Libri nondum (scribo 3 scripsi script. skrive) sunt.
  Bøkene er ennå ikke skrevet.
 3. Viri (servo 1 redde, lagre) sunt.
  Mennene ble reddet.
 4. Vinum iam diu (servo 1 redde, lagre) vobis expromo.
  Jeg tar fram en vin for dere som allerede lenge er lagret.
 5. Vita nondum finio 4 avslutte est.
  Livet er enn å ikke avsluttet.
 6. Templum deo (dico 1 vie) est.
  Templet er viet til en gud.
 7. Templa dis (dico 1 vie) sunt.
  Templene er viet til gudene.
 8. Urbs nondum (expugno 1 erobre) est.
  Byen er ennå ikke erobret.
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe