VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Dativ ved placet og licet

Nobis licet ferias agere "å ta ferie er lov for oss" / vi har lov til å ta ferie
Nonnullis Norvegicis placet nartis per silvas deambulare "å gå på ski gjennom skogen behager noen nordmenn" / noen nordmenn liker å gå på ski gjennom skogen

  1. (servus) non licet dormire slaven har ikke lov til åsove
  2. (ego) rosae placent jeg liker roser
  3. (tu) non licet respondere du har ikke lov å svare
  4. (ancilla) non licet ferias agere tjenestejenta har ikke lov til å ta ferie
  5. (servi) non licet ferias agere slavene har ikke lov til å ta ferie
  6. Econtra licet ferias agere (domini) derimot har herrene lov til å ta ferie
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe