Viator
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Relativt pronomen

Sett inn relativt pronomen bøyd i riktig tall, kjønn og kasus.

 1. vox audio clara est stemmen som jeg hører er klar
 2. orator audio disertus est taleren som jeg hører er veltalende
 3. thesaurus effodimus noster est skatten som vi graver ut er vår
 4. aurum effodimus nostrum est gullet som vi graver ut er vårt
 5. armillas aureas effodimus nostrae sunt
  gullarmbåndene som vi graver ut er våre
 6. est leo in spelunca cibum damus
  det er en løve i hulen som vi gir mat
 7. sunt monstra in spelunca convenire non volo
  det er monstre i hulen som jeg ikke ønsker å treffe
 8. sunt leones in spelunca cibum damus
  det er løver i hulen som vi gir mat
 9. sunt monstra in spelunca cibum damus
  det er uhyrer i hulen som vi gir mat
 10. hi sunt consules vicerunt dette er konsulene som seiret
 11. hae sunt matres filias in coniugium ducere volumus
  dette er mødrene hvis døtre vi vil føre inn i ektestanden
 12. virum video thesaurum effodio jeg ser mannen hvis skatt jeg graver ut
 13. locum quaero in thesaurum celaverunt
  jeg leter etter stedet som de har gjemt skatten på
 14. amicos quaero cum thesaurum celavi
  jeg leter etter vennene som jeg har gjemt skatten sammen med
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe