Viator
Semesteremne i latin

Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Oppgaveveiledning

Bøy substantiver i 3. deklinasjon

Kasus og tall dux, cis m
leder
Kasus og tall civis, is m/f
borger
Kasus og tall rex, gis m
konge
nom sgakk sgnom plakk sg gen pl akk pl
dat sg nom pl gen pl
abl sg akk pl dat sg
dat pl abl pl dat pl
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe
Opprettet 16.2.2000 av Tor Ivar Østmoe