VIATOR Semesteremne i latin
Opp: Viator hovedside

Leseplan for VIATOR

Denne leseplanen begynner med det grunnleggende på side 1. Gå så videre til 2, 3 osv. VIATOR dekker den grunnleggende grammatikken som gås gjennom i første del av Semesteremne i latin ved Klassisk og romansk institutt, HF, Universitetet i Oslo, og stoffet presenteres i samme rekkefølge som i læreboka OMNIBVS 1, som brukes i undervisningen her. VIATOR kan derfor brukes parallelt med denne, eller som repetisjon.

Viators nettsider Stoffet tilsvarer kapitel i OMNIBVS 1
Side 1 OMNIBVS 1 kapitel 1,2
Side 2 OMNIBVS 1 kapitel 3
Side 3 OMNIBVS 1 kapitel 4 og 5
Side 4 OMNIBVS 1 kapitel 6
Side 5 OMNIBVS 1 kapitel 7 og 8
Side 6 OMNIBVS 1 kapitel 9 og 10
Side 7 OMNIBVS 1 kapitel 11 og 12
Side 8 OMNIBVS 1 kapitel 13
Side 9 OMNIBVS 1 kapitel 14
Side 10 OMNIBVS 1 kapitel 15 og 16
Side 11 OMNIBVS 1 kapitel 17
Side 12 OMNIBVS 1 kapitel 20
Side 13 OMNIBVS 1 kapitel 22 og 24
Side 14 OMNIBVS 1 kapitel 28
Side 15 -
Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no