type="image/x-icon">

Ali Baba 1: Ali Baba i røvernes hule

Denne historien forteller om brødrene Ali Baba og Kassim. Ali Baba vokste opp til å bli en god og snill mann, men Kassim ble grådig og gjerrig. Ali Baba giftet seg med en fattig, men hederlig kvinne, mens Kassim giftet seg med den rike dattera til en kjøpmann. Den ene forsørget kone og barn på enkelt vis ved å selge ved på torget, den andre skaffet seg raskt store rikdommer ved å selge dyre varer i butikken sin.

En dag mens Ali Baba samlet ved i skogen, ble han var en støvsky i det fjerne. Snart kom det til syne røvere til hest. Forskrekket klatret Ali Baba opp i et tre. Røverne stanset rett under treet. Ali Baba telte førti kraftige, grimete røvere. Hestene bar tunge sekker, som uten tvil inneholdt ransbytte. Røverhøvdingen steg ned fra hesten. Han kikket seg undersøkende omkring, for at ingen skulle se på. Ali Babas tre sto ved siden av en klippe. Røverhøvdingen sa til klippen:

Sesam, åpne deg opp!

Det lød i klippen, og det åpnet seg. Røverhøvdingen og alle røverne gikk på rekke inn i fjellet. Så lukket fjellet seg med et tordenbrak. Ali Baba holdt ut en lang ventetid, inntil røverne kom ut av klippen. Røverhøvdingen sa med høy stemme: Sesam, lukk deg! Fjellet lukket seg. Røverne steg opp på hestene, og forsvant til hest. Ali Baba klatret ned fra treet. Jeg undres om de magiske ordene virker når jeg sier dem? Med skjelvende bryst stilte han seg foran klippen.

Sesam, åpne deg opp! Så snart han hadde talt, åpnet klippen seg. Ali Baba ble forbløffet av synet, så gikk han skjelvende inn i hulen. Hulen var svært imponerende. Gull, sølv, perler overalt: dette var en kongelig skatt. Skattens prakt grep Ali Baba slik at han ikke ble var at klippen lukket seg. Til sist samlet han tankene. "Jeg er en fattig mann. Det er ikke mulig at røverne merker at det mangler noen få perler og litt gull herfra, som jeg nå tar med meg, for å lette vår fattige stand." Slik tok han med seg en ørliten del av skatten og dro hjem.