type="image/x-icon">

dives, itis
rik

adjektiv etter 3. deklinasjon (som prudens, men med abl sg -e)