type="image/x-icon">

equo vehor 3 (vexi vect.)
ri

vehor er passiv: å forflyttes med hest.
vehentes er presens partisipp.