type="image/x-icon">

non potest fieri ut + konj.
det er ikke mulig at

fieri er infinitiv av det uregelmessige verbet fio bli, skje