Adverbial

Adverbial er en syntaktisk funksjon.

Funksjonen adverbial angir omstendigheter ved handlingen. Disse omstendighetene kan være av ulike typer, bl.a. tid, sted:

Vi jobber om natta. De har flyttet til Oslo.

I latin kan bl.a. ord i ablativ (1), preposisjonsfraser (2), adverb (3) og leddsetninger (4) ha funksjonen adverbial.

1. Eo anno natus sum i det året ble jeg født (tid)
2. Per vias ambulat
han rusler gjennom gatene (sted)
3. Recte facis
du gjør rett
(måte)
4. Tristis sum quod pluit
jeg er trist fordi det regner (årsak)

Disse typene adverbial finnes:

  1. tid
  2. sted
  3. måte
  4. årsak
  5. middel
  6. betingelse
  7. sammenligning