Adverbs former

Adverb har ingen fast endelse:

cito raskt
valde i høy grad, veldig
diu lenge
fortiter tappert
longe langt

Veiledende om endelser

av adjektiver i 1. og 2. deklinasjon kan adverb dannes ved å bytte -us,-a,-um med -e:

longus,a,um lang > longe

av adjektiver i 3. deklinasjon kan adverb dannes ved å bytte ut -s med -ter:

prudens,ntis klok > prudenter
fortis,e tapper > fortiter

Disse mønstrene gjelder ikke alle adverb.

magnus,a,um stor > magnopere stort, i høy grad
bonus,a,um god > bene godt