Aktive person- og infinitivendelser

1. Disse personendelsene brukes i alle latinske aktive verb (med unntak for perfektum indikativ aktiv, som har egne personendelser).

indikativ og konjunktiv imperativ
person endelse person endelse
1 p sg -m /-o 2 p sg -
2 p sg -s
3 p sg -t
1 p pl -mus 2 p pl -te
2 p pl -tis
3 p pl -nt / -unt

2. Dette er aktive infinitiver i de fire konjugasjonene.

Form 1 2 3 (rego) 3 (capio) 4
presens infinitiv aktiv amáre
å elske
habére
å holde
régere
å styre
cápere
å ta
audíre
å høre
per-
fektum infinitiv aktiv
amavisse
å ha elsket
habuisse rexisse cepisse audivisse
futurum infinitiv aktiv amaturus,
a,um esse
å skulle elske
habiturus,
a,um esse
recturus,
a,um esse
capturus,
a,um esse
auditurus,
a,um esse