A verbo - verbets grunnformer

presens
1 p sg
konjugasjonsnr. perfektum
1 p sg
supinum-
stamme
amo 1 (infinitiv amáre) amavi amat.
moneo 2 (infinitiv monére) monui monit.
dico 3 (infinitiv dícere) dixi dict.
capio 3 (infinitiv cápere) cepi capt.
audio 4 (infinitiv audíre) audivi audit.

Alle verb som hører til en konjugasjon, og som ikke har uregelmessig stammedannelse i perfektum eller supinum, følger sin konjugasjons a verbo-bøyning.

Slike verb er i ordboka ført opp bare med konjugasjonsnummer. Dette kan du kontrollere ved å slå opp f.eks. voco og clamo i en ordbok.