A verbo deponente verb

Deponent a verbo-bøyning er i hver konjugasjon lik aktiv a verbo-bøyning, bortsett fra at deponente verb mangler perfektum aktiv 3 p sg.

Deponent a verbo-bøyning i 1. konjugasjon:

amplexor DEP 1. amplexat. å omfavne
hortor DEP 1. hortat. å oppildne
furor DEP 1. furat. å stjele

(jfr. aktivt verb amo 1 amavi amat. å elske).

(A verbo-bøyning av deponente verb med uregelmessig stammedannelse i perfektum eller supinum er oppgitt i ordboka. Dette kan du kontrollere ved å slå opp på hortor 1 DEP å oppmuntreog profiteor 2 DEP å framsi.)