Bøyningsstammen i 3. deklinasjon

Utenfor nominativ sg føyer ord i 3. deklinasjon endelser til en fast bøyningsstamme.

Denne er av alle ord i 3. deklinasjon lik genitiv sg minus -is:

Oppslagsform: rex, regis m konge
Bøyningsstamme: reg-

Oppslagsform: homo, inis m menneske
Bøyningsstamme: homin-

Oppslagsform: regio, onis f område
Bøyningsstamme: region-

nom sg rex homo regio corpus
akk regem hominem regionem corpus
gen regis hominis regionis corporis
osv.