Gerundiums former

Gerundium bygger på presensstammen. Føy til -nd- (1/2. konjugasjon) eller -end- (3/4. konjugasjon) + endelser som intetkjønnssubstantiv i 2. deklinasjon (bellum, i n krig)

1/2. konjugasjon

akk.ama-nd-um
gen. amandi
dat. amando
abl. amando

3/4. konjugasjon

akk.reg-end-um
gen. regendi
dat. regendo
abl. regendo

Gerundium har ingen nominativ- eller flertallsformer.

1 2 3 3 4
akk parandum habendum dicendum faciendum audiendum
gen parandi habendi dicendi faciendi audiendi
dat parando habendo dicendo faciendo audiendo
abl parando habendo dicendo faciendo audiendo