Gjenkjenn presens partisipp

Et ord kan være et presens partisipp hvis det:

  • slutter på -ns ( gjelder i nom sg og akk n sg);
  • har -nt- foran 3. deklinasjons endinger (gjelder i alle andre tilfeller):
    • dicentibus dat/abl pl presens partisipp av dico
    • dicente abl sg presens partisipp av dico
    • monentia n nom/akk pl presens partisipp av moneo