Adjektivs gradbøyning

Adjektiv bøyes i positiv etter 1. og 2. (longus,a, um lang) eller 3. deklinasjon (brevis,e kort; prudens, entis klok).

Alle adjektiv bøyes i komparativ etter et eget mønster i 3. deklinasjon (longior, oris lengre):
- m f n m m
nom longior =m longius brevior prudentior
akk longiorem longius osv. osv.
gen longioris longioris
dat longiori longiori
abl longiore longiore
nom longiores longiora
akk longiores longiora
gen longiorum longiorum
dat/abl longioribus longioribus

Adjektiv bøyes i superlativ med -issim- etter 1. og 2. deklinasjon (longissimus,a,um lengst).
To grupper har ikke -issim-:
a) pulcher,chra,chrum vakker>pulcherrimus,a,um vakrest
b) facilis,e enkel > facillimus,a,um enklest

Gradbøyning med uforutsigbare stammer

bonus, melior, optimus god, bedre, best
malus, peior, pessimus vond, verre, verst