Adverbs gradbøyning

(Gradbøyning adjektiv: former)

Adverb har i positiv ulike endelser.

longe langt
breviter kort

De er i komparativ lik n nom/akk sg av det tilsvarende adjektivets komparativ:

longius lengre
brevius kortere

De danner superlativ ved å bytte ut -us i det tilsvarende adjektivets superlativ med -e:

longissime lengst
brevissime kortest
celerrime raskest
facillime lettest

Gradbøyning med uforutsigbare stammer

bene, melius, optime godt, bedre, best
male, peius, pessime vondt, verre, verst