Grammatikksidene

Grammatikksidene forklarer hvordan latinske setninger bør oversettes.

Grammatikksidene inneholder ikke bøyningsmønstre. Men de har pekere til bøyningsmønstre. Trykk på denne, og bøyningsmønsteret kommer opp i kortformat (samme format som det du ser på nå).

Gammatikksidenes begreper er også utstyrt med pekere til begrepsdefinisjoner. Hvis du ikke er kjent med et begrep, trykk på pekeren og definisjonen kommer opp som kort.

NB! Pekere som ikke virker kan være pekere til kort. Hvis du allerede har hatt et kort oppe, men ikke lukket det ordentlig, ligger det nede på oppgavelinjen. Kortet du tilsynelatende ikke får opp kan du hente opp herfra.

Kortene kan forminskes og forstørres. Bruk markøren til å bevege rammen.