Modi

Modi (pl av modus "måte") er ulike måter å presentere verbets handling.

Latin har tre modi:

1. Verbal bøyd i indikativ presenterer en påstand:
musicus lyram modulat
musikeren stemmer lyren

2. Verbal bøyd i konjunktiv presenterer en viljesytring eller en mulighet:
musicus lyram modulet
la musikeren stemme lyren (viljesytring) / musikeren kan stemme lyren (mulighet)

3. Verbal bøyd i imperativ presenterer en ordre:
musice, lyram modula
musiker, stem lyren!