Artikler

1. Latin har ikke som norsk bestemt og ubestemt artikkel. Disse må derfor føyes til i en oversettelse fra latin til norsk.

Det latinske substantivet villa kan oversettes:

  • gård (uten artikkel)
  • gården (med bestemt artikkel)
  • en gård (med ubestemt artikkel)

Villam aspicio distantem. Fumus e fenestris exit. Villa flagrat! Jeg får øye på en fjerntliggende gård. Det kommer røyk ut av vinduene. Gården brenner!

2. Men norsk har ubestemt pronomen:

  • noen
  • en viss

Det har også latin:

  • aliquis, aliqua, aliquid noen, noe
  • quis, quid noen, noe
  • quidam, quaedam, quoddam en viss, et visst

Noen ganger kan det oversettes med en, ei, et:

creditor quidam ianuam pulsat en kreditor banker på