Oppgaveveiledning

Plasser markøren i det første tomme oppgavefeltet.

Trykk Tab-tast for å rykke fram til neste tomme felt.

For å se om du har svart riktig, trykk Magister nederst på siden. Alt grønt betyr alt riktig.

Røde stjerner med tall ved siden av betyr feil eller manglende svar. Trykk på tallet for å se det riktige svaret.

Etter å ha sett riktig svar kan du gå tilbake igjen til oppgavearket ved å trykke "Tilbake" eller "Back" to ganger. Trykker du "Oppdater" eller "Reload" tømmes oppgavearket for dine besvarelser og du kan fylle inn på nytt.

Du kan finne siden som tar opp den aktuelle grammatikken ved å gå tilbake til alfabetisk indeks.