Personlig pronomen: former

- 1 p sg 2 p sg 1 p pl 2 p pl
nom ego jeg tu du nos vi vos dere
akk me meg te deg nos oss vos dere
gen mei meg tui deg nostrum/i oss vestrum/i dere
dat mihi meg tibi deg nobis oss vobis dere
abl me meg te deg

Personlig pronomen brukes ikke til å uttrykke min, din. Her brukes adjektivet meus,a,um min tuus,a,um din: amicus meus, spes tua min venn, ditt håp.