Presensstamme

konjugasjon mønsterverb presensstamme eksempel på avledning: verbtiden futurum
1 amo ama- ama-bo, bis, bit...
2 habeo habe- habe- bo, bis, bit...
3 dico dic- dic- am, es, et...
3 capio capi- capi- am, es, et...
4 audio audi- audi- am, es, et...

I 1. konjugasjon smelter presensstammens utlydende -a- alltid sammen med en påfølgende vokal.

ama-o > amo 1 p sg indikativ
ama-e-m > amem 1 p sg konjunktiv
ama-e-s > ames 2 p sg konjunktiv
osv.