Spørresetning

Et direkte spørsmål er en helsetning som spør:

a) nuptusne es? er du gift?
b) quid agis? hva holder du på med?
c) quomodo Paula reconvalescit? hvordan kommer Paula seg?

Ja/nei-spørsmål (a) har i latin en spørrepartikel: her -ne. Innholdsspørsmål (b-c) har både i latin og norsk et spørrende ord (her quid hva og quomodo hvordan).

En avhengig spørresetning er en leddsetning som spør:

a) incertum est nuptusne sit det er usikkert om han er gift
b) scimus quid agas vi vet hva du holder på med
c) rogo quomodo Paula reconvalescat jeg spør hvordan Paula kommer seg

Både spørrepartikkel og spørrende ord er med i den avhengige spørresetningen.

Avhengig spørresetning har obligatorisk konjunktiv.