Substantivering

Adjektiv, eiendomspronomen og verbformene partisipp og gerundiv kan brukes i substantivs sted.

(Det vil si: i funksjonene subjekt, direkte objekt, indirekte objekt, attributt i genitiv, og styrt av preposisjon).

Ordene kalles da substantiverte.

morituri te salutant (S)
boni negabunt (S)
surrexit a mortuis (styrt av preposisjon)
Astantibus fabulam dico (IO)

Ved substantivering må det oversettes til norsk med ubestemt eller bestemt artikkel:

de som skal dø hilser deg
de gode vil avslå
han sto opp fra de døde
jeg forteller historien til de omkringstående