Ubestemt pronomen: former

Ubestemt pronomen har et element ali-foran det egentlige pronomenet.

ali-quis noen, en eller annen
ali-quid noe, et eller annet

Elementet ali- er ubøyelig. Pronomenet bøyes som interrogativt pronomen, men med -a i nom f sg.

Merk to former med hver sin oversettelse i nom sg. I øvrige kasus er det én form med to oversettelser.

sg m f n
nom aliquis noen aliquid noe
aliqui vir en eller annen mann aliqua femina en eller annen kvinne aliquod verbum et eller annet ord
akk aliquem aliquam aliquid
gen alicuius
osv.