Verbalsubstantiv

Et verbalsubstantiv er et substantiv som utrykker en handling. Det kan omskrives med "det å...+ infinitiv".

seiling = det å seile
landing =det å lande
kjærlighet =det å være glad i
elskov =det å elske
bistand =det å bistå
kamp =det å kjempe
hat =det å hate

Substantiv som ikke er verbalsubstantiv, f.eks. stol, menneske kan ikke omskrives på denne måten.