Vokativs former

Vokativ er alltid lik nominativ bortsett fra i følgende tilfeller:

1. Substantiver på -us i 2. deklinasjon har i vokativ -e (servus, serve).

2. Substantiver på -ius i 2. deklinasjon har i vokativ -i (filius, fili).

3. Ett pronomen og ett substantiv har avvikende vokativformer:

meus, mi
deus, deus