VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Absolutt ablativ II

Absolutt ablativ

Et substantiv el. pronomen i ablativ og et partisipp (presens el. perfektum) samsvarsbøyd med dette kan utgjøre en enhet som kalles absolutt ablativ.

praemio capto athleta renidet
(praemium, i n premie; capio 3 cepi capt. ta, vinne)

Absolutt ablativ oversatt ord for ord:
"med + substantiv/pronomen + partisipp (presens: -ende, perfektum: -t)." "med premien vunnet stråler idrettsmannen"

Finn til sist en god norsk oversettelse med leddsetning, preposisjonsfrase o.l.:

Når han har vunnet premien, stråler idrettsmannen.
Etter å ha vunnet premien, stråler idrettsmannen.

Absolutt ablativ med perfektum partisipp

cena parata coquus ad cenam vocat
"med middagen laget inviterer kokken til bords" / når middagen er laget, inviterer kokken til bords

his dictis conticuit "med dette sagt tidde hun"/ da hun hadde sagt dette, tidde hun

Absolutt ablativ med presens partisipp

gallo canente e lecto surgimus
"med hanen galende står vi opp fra senga" / Når hanen galer, står vi opp fra senga

omnibus spectantibus procedo
"med alle seende går jeg fram" / I alles påsyn går jeg fram


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no