VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks

Akkusativ med infinitiv (AMI) 1

I akkusativ med infinitiv (AMI) er et ord bøyd i akkusativ subjekt for et verb bøyd i infinitiv.

- AMI
ord i akkusativ (S) verb i infinitiv (V)
dicit te venire
direkte oversatt: "han sier deg å komme"
bedre norsk: han sier at du kommer

AMI kan alltid oversettes med norsk at-setning.
Gå fram slik:

  • sett "at" først
  • oversett ordet i akkusativ som subjekt i den norske setningen (te > du)
  • oversett infinitiven som verbal i den norske setningen (venire > kommer).

oportet te venire
det er nødvendig at du kommer

mater vult me domi manere
mor vil at jeg blir hjemme / mor vil at jeg skal bli hjemme

canis videt litterarium venire
hunden ser at postbudet kommer


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no