VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks

autem, vero "og /men"

1. I latin står ofte små og betydningslette ord på annen plass i setningen:

Si quis venit hvis det kommer noen (quis noen)

2. Flere konjunksjoner står på annen plass, bl.a. autem og vero, som oversettes og eller men:

ego autem abeo og jeg går min vei
hostis vero non desistit men fienden gir seg ikke


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no