VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks

Betingelser

Betingelser består av en ledd- og en helsetning. Leddsetningen er innledet av subjunksjonen si hvis. Det finnes fire betingelser med ulik grad av realisme:

1. Betingelser med indikativ realiseres:

si pecuniam habeo, tibi do
hvis jeg har penger, gir jeg deg

2. Betingelser med presens konjunktiv kan realiseres:

si pecuniam habeam, tibi dem
hvis jeg skulle ha penger, vil jeg gi deg

3. Betingelser med imperfektum konjunktiv kunne realiseres nå, men blir det ikke:

si pecuniam haberem, tibi darem
hvis jeg hadde penger, ville jeg gi deg

4. Betingelser med pluskvamperfektum konjunktiv kunne vært realisert en gang i fortida, men ble det ikke:

si pecuniam habuissem, tibi dedissem
hvis jeg hadda hatt penger, ville jeg ha gitt deg


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no