VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Futurums former 1: futurum simplex | Futurums former 2: futurum exactum: aktiv og passiv

Futurum

Latin har to verbtider i futurum. De oversettes direkte til norsk slik:

amabo (futurum simplex) jeg kommer til å elske (skal elske, vil elske)
amavero (futurum exactum) jeg kommer til å ha elsket

Futurum simplex

Futurum simplex utrykker at noe kommer til å finne sted i framtida:

Cum te videbo, dicam "når jeg kommer til å se deg, kommer jeg til å si det til deg" / Når jeg ser deg, kommer jeg til å si det til deg

Futurum exactum

Futurum exactum uttrykker at noe kommer til å ha funnet sted i framtida. Det lyder som regel best å oversette med presens eller perfektum:

Cum aliquid audivero, tibi dicam "når jeg kommer til å ha hørt noe, kommer jeg til å si det til deg" / Når jeg har hørt noe, kommer jeg til å si det til deg eller når jeg hører noe, kommer jeg til å si det til deg

NB!

Vi sier: Når jeg ser deg, kommer jeg til å si det. I latin heter det "når jeg kommer til å se deg, kommer jeg til å si det", med futurum i begge setninger:

Cum te videbo, dicam.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no