VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Latinske leddsetninger: modus 1

Latinske leddsetninger: modus 2

Oblik konjunktiv. Konjunktiv kan uttrykke en tanke eller et utsagn hos en av personene i teksten, og som forfatteren av teksten gjengir, men ikke tar stilling til. Dette skjer oftest i årsaksleddsetninger innledet av quod og quia fordi:

  1. dicunt se venire non posse quod aegrotent (aegroto 1) de sier at de ikke kan komme fordi de er syke
  2. dicunt se venire non posse quod pluat (pluit 3) de sier at de ikke kan komme fordi det regner

I norsk kan dette gjengis slik:

  1. de sier at de ikke kan komme med den begrunnelse at de er syke
  2. de sier at de ikke kan komme under påskudd av at det regner

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no