VIATOR
Semesteremne i latin
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks

Latinske leddsetninger: tid

Tid i leddsetninger med konjunktiv er regulert av tidsfølge (consecutio temporum):

Rogo ubi habites jeg spør hvor du bor
Rogavi ubi habitares jeg spurte hvor du bodde
Rogo ubi habitaveris jeg spør hvor du har bodd
Rogavi ubi habitavisses jeg spurte hvor du hadde bodd
Hoc facio ut gratus sim dette gjør jeg for at jeg skal bli populær
Hoc feci ut gratus essem dette gjorde jeg for at jeg skulle bli populær

(Tid i leddsetninger med indikativ er ikke underlagt samme regler.)

Regler for tidsfølge

Tid i oversetning Tid av konjunktiv i leddsetning Tid i oversetning Tid av konjunktiv i leddsetning
Nåtidsverb: presens, futurum, perfektum oversatt med perfektum

rogo jeg spør
rogavi jeg har spurt
rogabo jeg kommer til å spørre
Samtidig el. etterfølgende handling = presens

ubi habites hvor du bor / kommer til å bo

Fortidsverb: perfektum oversatt med preteritum, imperfektum, pluskvamperfektum

rogavi jeg spurte
rogabam jeg spurte
rogaveram jeg hadde spurt
Samtidig el. etterfølgende handling = imperfektum

ubi habitares hvor du bodde / kom til å bo

Forutgående handling = perfektum

ubi habitaveris hvor du har bodd
Forutgående handling = pluskvamperfektum

ubi habitavisses hvor du hadde bodd

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no