VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Perfektum indikativ aktivs former | Alternative perfektumformer

Perfektum indikativ aktiv

Perfektum indikativ aktiv (heretter: perfektum) har to bruksmåter og to oversettelser til norsk.

1. Perfektum gjenforteller en handling og oversettes med norsk preteritum. Dette er den vanligste bruksmåten av latinsk perfektum.

 1. peccavi jeg feilet
 2. ninxit det snødde
 3. milites fortiter pugnaverunt soldatene kjempet tappert
 4. dixit hun sa

2. Perfektum gjenforteller en handling og oversettes med norsk perfektum. Dette gjelder når handlingen har en konsekvens som fortsatt gjelder.

 1. peccavi jeg har feilet
 2. ninxit det har snødd
 3. milites fortiter pugnaverunt soldatene har kjempet tappert
 4. ipsa dixit hun har selv sagt det

Konsekvensen er ikke alltid uttrykt med ord, men det er mulig å tenke seg den:

 1. peccavi jeg har feilet (og fortjener nå straff, eller trenger hjelp)
 2. ninxit det har snødd (slik at det nå ligger snø på bakken)
 3. milites fortiter pugnaverunt soldatene har kjempet tappert (og fortjener dermed ros)
 4. ipsa dixit hun har selv sagt det (og mener det nok fortsatt)

Faste uttrykk

Latin bruker perfektum i noen uttrykk der vi bør oversette med presens.

latinsk uttrykk m/perfektum av verbet direkte oversettelse norsk oversettelse
novi (nosco 3 å lære å kjenne) "jeg har lært å kjenne" jeg kjenner
memini (verbet finnes ikke i presens) "jeg har lagt meg på minnet" jeg husker

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no