VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks

Oppvarming: Salve!

I Salve! Quis es? Hei! Hvem er du? Tor Ivar sum. Jeg er Tor Ivar.

II Latin har tre kjønn: han-, hun- og intetkjønn.

et ords kjønn ses på endelsen: hankjønnsord slutter på -us, hunkjønnsord slutter på -a og intetkjønnsord slutter på -um.

dette gjelder for substantiv, som har ett bestemt kjønn: amicus venn, amica venninne, vinum vin

og adjektiv, som ikke har ett bestemt kjønn, men samsvarsbøyes i kjønn med ordet det beskriver: amicus bonus god venn, amica bona god venninne, vinum bonum god vin.

III Det er heter i entall est, i flertall sunt:

est vinum in cella det er vin i kjelleren
sunt vina in cella det er viner i kjelleren

IV Dette heter i hankjønn hic, i hunkjønn haec, i intetkjønn hoc:

hic est amicus meus dette er vennen min, haec est amica mea dette er venninna mi, hoc est vinum dette er vinen


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no