VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Viktige uregelmessige verb: presens konjunktiv

Viktige uregelmessige verb: presens indikativ

sum jeg er fio jeg blir possum jeg kan
es fis potes
est fit potest
sumus - possumus
estis - potestis
sunt fiunt possunt
esse å være fieri å bli posse å kunne
volo jeg vil nolo jeg vil ikke malo jeg vil heller
vis non vis mavis
vult non vult mavult
volumus nolumus malumus
vultis non vultis mavultis
volunt nolunt malunt
velle å ville nolle ikke ville malle heller ville
eo jeg går fero jeg bærer   feror jeg bæres  
is fers   ferris  
it fert   fertur  
imus ferimus   ferimur  
itis fertis   ferimini  
eunt ferunt   feruntur  
ire å gå ferre å bære   ferri å bli båret  

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no