VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Viktige uregelmessige verb: presens konjunktiv

Viktige uregelmessige verb: futurum

ero jeg kommer til å være fiam jeg kommer til å bli potero jeg kommer til å kunne
eris fies poteris
erit fiet poterit
erimus - poterimus
eritis - poteritis
erunt fient poterunt
volam jeg kommer til å ville ibo jeg kommer til å gå
voles ibis
volet ibit
volemus ibimus
voletis ibitis
volent ibunt

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no