VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Viktige uregelmessige verb: presens konjunktiv

Viktige uregelmessige verb: impefektum indikativ

eram jeg var fiebam jeg ble poteram jeg kunne
eras fiebas poteras
erat fiebat poterat
eramus - poteramus
eratis - poteratis
erant fiebant poterant
volebam jeg ville nolo jeg vil ikke malebam jeg ville heller
volebas nolebam malebas
volebat nolebas malebat
volebamus nolebamus malebamus
volebatis nolebatis malebatis
volebant nolebant malebant
ibam jeg gikk
ibas
ibat
ibamus
ibatis
ibant

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no